ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสมุทรปราการ

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสมุทรปราการ

241

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ในหัวข้อ "Stop Soil Erosion Save our Future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็นพระองค์แรกของโลกให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลอำเภอบางปู ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ