ศวข.ปทุมธานี นำเมล็ดถั่วเหลืองไปปลูกในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

 

t640

ศวข.ปทุมธานี นำเมล็ดถั่วเหลืองไปปลูกในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

241

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นางวาสนา อินแถลง  นวก.เกษตรชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  และคณะ  ได้รับมอบหมายจาก  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้ดำเนินการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี หลังการเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและไถกลบลำต้นและรากเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ