ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ จนท.ม.เกษตรศาสตร์ และ คณะ Professor จากประเทศฝรั่งเศส

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับ จนท.ม.เกษตรศาสตร์ และ คณะ Professor จากประเทศฝรั่งเศส

241

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชนพ. ศวข.ปท. พร้อมด้วย น.ส.กนกอร เยาว์ดำ นวก.ชนก.  น.ส.ธารารัตน์ มณีน่วม  นวก.ปบก. และ น.ส.กนกอร วุฒิวงศ์ นวก.ปบก. ได้รับมอบหมายจาก นายปัญญา ร่มเย็น  ผอ.ศวข.ปท. ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะเจ้าหน้าที่จาก ม.เกษตรศาสตร์ และ Professor Nicolas Spyratos, Professor Dimitris Kotzinos และ Professor Dominiqud Laurent  จากประเทศฝรั่งเศส  ผู้เข้าร่วมโครงการ AGRI-WATCH: A Platform for Data Collection, Integration and Analysis for Crop Management with  Lower Risk ภายใต้โครงการ Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research (Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการทำงานและการเก็บข้อมูล ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี