ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ออกตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

241

เมื่อวันที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2562 นาย ปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงานและทีมงาน ออกตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร(ส่วนร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ อ.เมืองปทุมธานี
อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตามโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2563