ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ราชบุรี

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ ฤดูนาปี 2562 ของ ศวข.ราชบุรี

241

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและลงพื้นที่ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปี 2562 ร่วมกับนางวรรณพรรณ จันลาภา ผอ.ศวข.ราชบุรี น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผอ.ศวข.คลองหลวง นายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน ศวข.ปทุมธานี นายประสงค์ ยอดยิ่ง นวก.เกษตร และนายนิพนธ์ บุญส่งศรี นวก.เกษตร ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาข้าวชั้นพันธุ์คัด ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จังหวัดราชบุรี