ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ จำหน่ายปัจจัยการผลิต

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ลงพื้นที่ออกตรวจ ติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ จำหน่ายปัจจัยการผลิต

241

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน
ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตใน อ.คลองหลวง อ.หนองเสือ
อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร(กิจกรรมตรวจร้านค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว)