ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร อ.ธัญบุรี

 

t640

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร อ.ธัญบุรี

241

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วยประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และ น.ส.นวลจันทร์ ตะเสนา ผู้ช่วยงานฝึกอบรมฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หมู่ 2 ต.บึงน้ำรักษ์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ในการนี้นายสมเดช คงกระพัน เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน