ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก 2 สถาบัน มาศึกษาดูงานการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 

t640

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาจาก 2 สถาบัน มาศึกษาดูงานการผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

241

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  น.ส.สุภาพร จันทร์บัวทอง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจากนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการผสมพันธุ์ข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ และนักศึกษาคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษา