ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

 

t640

ศวข.ปทุมธานี จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

241

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นางปราณี มณีนิล จพง.การเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนให้กับนักเรียน มีกิจกรรมการสาธิตการแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ โดยให้นักเรียนทดลองปฏิบัติ การทำขนมดอกจอกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรและมอบผลผลิตข้าวสารที่ได้จากการทดลองปลูกของนักเรียน เพื่อใช้บริโภคภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี