ศวข.ปทุมธานี มอบเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น STS-600 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

t640

ศวข.ปทุมธานี มอบเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น STS-600 แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ

241

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นางประนอม มงคลบรรจง นวก.ชำนาญการพิเศษ นายวารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตรชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี เป็นตัวแทนกรมการข้าว มอบเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น STS-600 สนับสนุนเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 13 และศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 14 ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)   และชมการสาธิตการใช้เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวของบริษัทไทเกอร์ คาวาชิมะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานอย่างถูกวิธี ณ แปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่ 13 และ ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี