ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ STEPS มาศึกษาดูงานข้าว

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ STEPS มาศึกษาดูงานข้าว

241

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำเนินโครงการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการ STEPS เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกข้าวและได้ชมวีดีทัศน์เรื่องข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี