ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

241

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และคณะ ประมาณ 30 ท่าน มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก