ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

241

ระหว่างวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2562  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ  ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนาวี ศรีชัย นักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะนิสิตภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว  ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ  โรงเรียนข้าวและชาวนา  เขตบางเขน กรุงเทพฯ  รวม 89 ราย