จัดทำตาข่ายกันนกล้อมรอบแปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนาฯ

 

t211

จัดทำตาข่ายกันนกล้อมรอบแปลงนาพระราชทานวังทวีวัฒนาฯ

241

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นางวาสนา อินแถลง นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะ ไปดำเนินการจัดทำมุ้งตาข่ายกันนก ล้อมรอบแปลงนาข้าวพันธุ์กข79 ณ แปลงนาข้าวพระราชทานโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ