ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

241

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 9.50 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภาคอีสาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) มาเป็นประธานฯ