ศวข.ปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตแก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

 

t211

ศวข.ปทุมธานี จัดงานมุทิตาจิตแก่บุคคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

241

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศวข.ปทุมธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายะราชการประจำปี 2562 โดยมีนางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน  ณ อาคารเอนกประสงค์ศวข.ปทุมธานี