ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม ม.อีสเทิร์นเอเชีย

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม ม.อีสเทิร์นเอเชีย

241

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับ คณะนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคม ม.อีสเทิร์นเอเชีย มาศึกษา และเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการนอกชั้นเรียน ณ ศวข.ปทุมธานี