ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการพิธี 905 การเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว รร.จปร.

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการพิธี 905 การเสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว รร.จปร.

241

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.15 น. นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชวลิต หาญดี จพง.ชำนาญงาน และนายศักดิ์สิทธิ์ ราชบุญมี จพง.ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุม และตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการพิธี 905 โดยเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก