ศวข.ปทุมธานี ติดตาม ตรวจ และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ติดตาม ตรวจ และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

241

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562  นาย ปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้มอบหมายให้ นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน พร้อมคณะ ติดตาม ตรวจ และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ร้านรวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร