อธิบดีกรมการข้าว มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

 

t211

อธิบดีกรมการข้าว มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

241

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.20 น. อธิบดีกรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล พร้อมด้วย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมี นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และปลูกต้นไม้ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ