ศวข.ปทุมธานี นำนักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว

 

t211

ศวข.ปทุมธานี นำนักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว

241

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมาย จากนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ให้เป็นวิทยากรและนำเด็กนักเรียนโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว โรงเรียนคลองสระ ทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา นายดาวเรือง มะลิทอง ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี