นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าขอข้อมูลเพื่อประกอนการทำรายงาน

 

t211

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าขอข้อมูลเพื่อประกอนการทำรายงาน

241

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายสมชาย สุขสี นายช่างยนต์ชำนาญงาน ให้การต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการ- การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 7 คน เข้าขอขอมูลโครงสร้างองค์การ แผนผังสำนักงาน การบริหารงานเอกสาร และสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำรายงานวิชาการจัดการสำนักงาน