ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับเจ้าหน้าที่ บ.ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ มาศึกษาวิธีตรวจสอบคุณภาพข้าว

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ต้อนรับเจ้าหน้าที่ บ.ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ มาศึกษาวิธีตรวจสอบคุณภาพข้าว

241

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายอดุลย์ กฤษะวดี นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานีและคณะ ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่จนท.จากบริษัท ซิตโต้เมล็ดพันธุ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อการค้า มาศึกษาเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวและคุณภาพของข้าว อาทิ ความงอก ฯ ณ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี