ศวข.ปทุมธานี ร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับโรงงานซีแพค

 

t211

ศวข.ปทุมธานี ร่วมการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับโรงงานซีแพค

241

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นายสำราญ อินแถลง นวก.ชนก.พิเศษ ศวข.ปทุมธานี ได้รับมอบหมายจาก   นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  เข้าร่วมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทกรณีโรงงานซีแพค คลอง 11 ปล่อยน้ำปูนกระทบนาข้าว จากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่างน้ำและดินในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงของห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่า ตัวอย่างน้ำมีค่าความเป็นด่างเล็กน้อย ในดินมีความเค็มเล็กน้อย อันทำให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) โดยมีคณะตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธัญบุรีและอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี