บ.ไทย จี เอ พี 09 จำกัด จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

 

t211

บ.ไทย จี เอ พี 09 จำกัด จัดอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

241

ระหว่างวันที่ 30 ก.ย - 4 ต.ค. 2562 บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด จัดการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของบริษัทฯ ในหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ จำนวน 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศวข.ปทุมธานี