ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด

241

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด  (อ.พ.ก.)  จังหวัดปทุมธานี    ครั้งที่  5/2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการดำเนินงานงานโครงการด้านการเกษตรตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2562  สถานการณ์น้ำ และพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  5 ปี   โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฯ ณ  ห้องประชุมมังคลปทุม  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี