ทีมงาน ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

 

t211

ทีมงาน ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

241

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นาย ปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นาย วารินทร์ ศรีถัด จพง.การเกษตร ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ตรวจ ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อ.ลำลูกกา อ.หนองเสือ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร