ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ “

 

t211

ผอ.ศวข.ปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ “

241

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561-2565 พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี