ศวข.ปทุม ปักดำข้าวแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตฯ จ.นครนายก

 

t211

ศวข.ปทุม ปักดำข้าวแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตฯ จ.นครนายก

241

วันที่ 17  สิงหาคม 2562  นาย วารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ได้ ปักดำนาแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ในโครงการทดสอบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ในนาน้ำฝนในเขตพื้นที่ภาคกลาง