ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ

 

t211

ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ

241

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำนักเรียนโรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) เรียนรู้เรื่องแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ ณ แปลงนาเกษตรกร นายดาวเรือง มะลิทอง ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี