เตรียมปักดำแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวฯ จ.นครนายก

 

t211

เตรียมปักดำแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวฯ จ.นครนายก

241

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นาย วารินทร์ ศรีถัด จพก.ชำนาญงาน เตรียมแปลง วัดแปลง ปักหมายหลักแบ่งแปลง พ่นปุ๋ยรองพื้นเพื่อเตรียมปักดำแปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาน้ำฝนในนาราษฎร์ อ.บ้านนา จ.นครนายก (ปักดำ 17 สิงหาคม 2562) ตามโครงการทดสอบเพลี้ยกระโดดสีนำตาลและโรคไหม้ในนาน้ำฝนในเขตภาคกลาง