ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

t211

ตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

241

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก นำโดย นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี นายโอภาส วรวาท ผอ.ศวข.ฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ข้าวกลุ่มศูนย์ฯ เดินทางไปตรวจนาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี