รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

 

 

t211

รัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

241

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานีและนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยต้อนรับและร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวแก่เกษตรในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี