คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

 

 

t211

คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

241

วันที่ 24 เมษายน 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี  มอบหมายให้นางวาสนา อินแถลง  นวก.ปฏิบัติงาน ศวข.ปทุมธานี ไปให้คำแนะนำการเตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในพิธีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561 ให้กับนายทหารมหาดเล็ก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เขตดุสิต กรุงเทพฯ