ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

 

 

t211

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

241

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 นายปัญญา  ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้ นางสุวณี เส็งหะพันธุ์ จพง.ธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง