งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

t211

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

241

วันที่ 22 เมษายน 2561  นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต (Field Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.พระสมุทรเจดีย์ (บ้านนายสุรกิจ ละเอียดดี) หมู่ที่ 13 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ