ร่วมกับจิตอาสาเกี่ยวข้าวหน้าลานพระรูป ร.5

 

 

t211

ร่วมกับจิตอาสาเกี่ยวข้าวหน้าลานพระรูป ร.5

241

18 เมษายน 61 ร่วมกับจิตอาสาเกี่ยวข้าวหน้าลานพระรูป ร.5