งานสงกรานต์ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2561

 

 

t211

งานสงกรานต์ ศวข.ปทุมธานี ประจำปี 2561

241

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมจัดงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีพิธีสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และรำวงร่วมกัน