ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2561

 

 

t211

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2561

241

วันที่ 9 เมษายน 2561 ผอ.ปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี 2561 โดยนำความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ดีไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมี นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล  นายอำเภอสามโคก มาเป็นประธานเปิดงาน ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ (ศพก.) หมู่ 6  ต.บางเตย อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี