จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

 

 

t211

จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี

241

วันที่ 30  มีนาคม 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี มอบหมายให้นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี และคณะร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี