พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดเผาฟางและตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และร่วมเสวนา

 

 

t211

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดเผาฟางและตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และร่วมเสวนา

241

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดเผาฟางและตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และร่วมเสวนา “รณรงค์การไถกลบตอซัง ร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 หมักตอซังข้าวเป็นการลดผลกระทบจาการเผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว แล้วยังเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้สมบูรณ์ซึ่งจำนำไปสู่ระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน” ณ แปลงนาข้าว นายบุญยืน ดิทนา หมู่ 11 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี