โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561

 

t211

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561

241

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. นายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ศวข. ปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 เพื่อนำงานวิชาการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
ณ สำนักงานเทศบาล  ในการนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  ณ สำนักงานเทศบาล ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี