ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 

t211

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

241

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 น.ส.กัญญา เชื้อพันธุ์ นวก.ชำนาญการพิเศษ นายสำราญ อินแถลง นวก.ชำนาญการพิเศษ และนายสมชาย สุขสี นช.เครื่องกลชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรจากกระทรวงการเกษตร สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หัวข้อ "Participatory Irrigation and Farm Machinery Development and Management " จัดโดยสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2561 มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ และนำแบบอย่างที่ดีของไทยไปพัฒนาระบบองค์กรต่อไป