ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำการปลูกข้าว ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โดยมี พันโทอัศวิน เจริญชัยวัฒน์

 

t211

ปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำการปลูกข้าว ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โดยมี พันโทอัศวิน เจริญชัยวัฒน์

241

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี มอบหมายให้นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติภารกิจให้คำแนะนำการปลูกข้าว ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โดยมี พันโทอัศวิน เจริญชัยวัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปลูกข้าวและได้ร่วมดำนาข้าวพันธุ์ กข 43 ณ แปลงนาข้าวพระราชทาน โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วังทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร