ตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกรมการข้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ Blu-O Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

 

t211

ตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกรมการข้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ณ Blu-O Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

241

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 น.ส.วิรัลพัชร มาเที่ยง จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน ศวข.ปทุมธานี และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ปัญญา ร่มเย็น ให้เป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งกรมการข้าวสัมพันธ์ ประจำปี 2561 Blu-O Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งในครั้งนี้