ศวข.ปทุมธานีได้รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี 2560

 

t211

ศวข.ปทุมธานีได้รับรางวัลศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี 2560

241

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561   นายปัญญา ร่มเย็น ผอ.ศวข.ปทุมธานี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2560 จากท่านอธิบดีกรมการข้าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นและคนดีศรีข้าว ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 12 ปี ณ กรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ