คณะตัวแทนจากศูนย์ฯ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

t211

คณะตัวแทนจากศูนย์ฯ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ ๕ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

241

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา  ร่มเย็น  ผอ.ศวข. ปทุมธานี  มอบหมายให้  นางวาสนา อินแถลง นวก.ปฏบัติการ ศวข. ปทุมธานี และคณะตัวแทนจากศูนย์ฯ  แต่งกายชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่  ๕ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองธัญญบุรี ๑๑๖ ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ (ที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเดิม)