นำเสนอผลงาน เรื่อง Development of Alternative Technologies to Rice Production for Decision Support of Policy Maker to Greenhouse Gas Emission Reduction

 

t211

นำเสนอผลงาน เรื่อง Development of Alternative Technologies to Rice Production for Decision Support of Policy Maker to Greenhouse Gas Emission Reduction

241

วันที่ 7 มีนาคม 2561   นางนิตยา รื่นสุข นวก.ชำนาญการพิเศษ ศวข.ปทุมธานี ได้นำเสนอผลงาน เรื่อง Development of Alternative Technologies to Rice Production for Decision Support of Policy Maker to Greenhouse Gas Emission Reduction ในการสัมมนา Action on Emission of GHGs for Integrated Sustainability (AEGIS) Research Consortium ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน ลาว กัมพูชา และไทย