ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

t211

2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

184

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำโดยนายประเทือง อินทร์กัน นวก.ชำนาญการ ฝ่ายฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชน ในโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดโพธิ์นิ่ม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี