ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

t211

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

184

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ผอ.ปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พร้อมด้วย นายสมชาย สุขสี นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนางสาววิรัลพัชร มาเที่ยง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นที ภู่รอด ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี